การดื่มน้ำผัก ผลไม้ปั่นอย่างไรให้ได้ประโยชน์

น้ำผักและผลไม้ปั่นเป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย เนื่องจากในผัก และผลไม้มีวิตามิน และแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย โดยการนำผัก และผลไม้ หลายหลายชนิด มาปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ ก่อนนำมาดื่ม ถึงแม้ว่ารสชาติอาจจะไม่ได้เชิญชวนรับประทานมากนัก แต่หากตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ก็ควรค่าแก่การดื่ม ดังนั้นหลายท่านคงสงสัยเกี่ยวคุณค่าทางโภชนาการจากการดื่มน้ำผักและผลไม้ ซึ่งสรุปให้ได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

Continue Reading